Drepturi rezervate

Copierea partiala sau totala a continutului prezentului website, intelegand prin aceasta texte sau fragmente de text, poze, schite, tabele, informatii tehnice, link-uri, manuale de utilizare, simboluri, sigle furnizori este complet interzisa fara acordul expres al firmei ENOROM SRL detinatorul de drept al acestora si se pedepseste conform legilor in vigoare.

Continutul website-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice forma, incluzand dar nelimitandu-se la forma electronica, fara permisiunea ENOROM SRL.

Top